سیلیکوز ریه ها

سیلیکوز ریوی یکی از شایع ترین انواع پنوموکونیز، بیماری شغلی است که با استنشاق طولانی گرد و غبار، کوارتز، گرانیت، ماسه سنگ و سایر مواد مرتبط است. اغلب این بیماری در میان کارگران در مهندسی، متالورژی، معدن وجود دارد.

سیلیکوز ریه - علائم

نشانه های اصلی سیلیکوزیس عبارتند از:

  1. ضعف نفس ، که بیماران توجه نمی کنند، زیرا خود را تحت فشار فیزیکی نشان می دهند. با این حال، در مراحل گلودلی، بیمار به طور مداوم نگران است.
  2. حضور سیلیکوزیس با یک نشانه مشخصه به عنوان درد در قفسه سینه، همراه با احساس فشار است.
  3. سرفه خشک با جداسازی مقدار کمی خلط. حضور برونشیت و برونشکتازی با انتشار خلط خونریزی نشان داده شده است.
  4. در مراحل بعد سیلیکوزیس، تاکیکاردی و نارسایی قلبی مشاهده می شود.
  5. دما معمولا در محدوده طبیعی قرار دارد. افزایش آن نشان دهنده رشد سل ، عفونت پالس یا پنومونی است.

برای مدت زمان طولانی، علائم بیماری ممکن است بی توجه باشد. بنابراین، بیماری می تواند برای چندین سال به طور مداوم پروکات ایجاد کند. در چنین مواردی، در مقابل کاهش مقاومت بدن و انباشت محصولات متابولیک در ریه، سل در حال توسعه است.

سیلیکوز - اقدامات درمان و پیشگیری

یک اقدام مهم برای پیشگیری از بیماریهای شغلی ریه، مبارزه با گرد و غبار زیاد هوا و استفاده از تجهیزات حفاظتی شخصی (تنفس، سفینه فضایی) است. اقدامات پیشگیرانه شامل معاینه فیزیکی منظم با رادیوگرافی برای مطالعه عملکرد تنفسی است.

کنترل سیلیکوزیس ریه ها مستلزم درمان علائم بیماری است.

برای از بین بردن ضعف تنفس و سرفه، بیمار داروهای ضد انعقادی را تجویز می کند. بیمار اسید نیکوتین و اسکوربیک تجویز می شود که به تقویت بدن و افزایش فرآیندهای اکسیداتیو کمک می کند.

اثر خوب با استنشاق اکسیژن و قلیایی، که عناصر مضر را از بدن دفع می کند، تأمین می شود.

برای مقابله با سیلیکوزیس، مهم است که درمان پیچیده را انجام دهیم، ترکیب داروها با درمان سانتریفیوژ و فیزیوتراپی.

ظهور سل در پس زمینه سیلیکوزیس نیاز به درمان خاص خود را با استفاده از داروهای ضد سل دارد.