آنسفالیت عفونی در کودکان - علائم

در فصل بهار و تابستان، هنگام مسافرت به طبیعت، احتمال ابتلا به آنسفالیت تلقی می شود. آنسفالیت منتقل شده از تیپ یک بیماری ویروسی حاد است که با آسیب به مواد مغذی خاکستری مشخص می شود که می تواند منجر به فلج و پریس شود.

عفونت چگونه اتفاق می افتد؟

عامل ایجاد کننده آنسفالیت تلقی شده ویروس مقاوم به نفوذ محیط خارجی است که از طریق یک تیک ایکودید از حیوانات وحشی به انسان منتقل می شود. پس از گزش یک فرد، یک مگس انسفالیتی ویروس را به جریان خون منتقل می کند. همچنین راه دیگری برای عفونت وجود دارد که اغلب کودکان آن را رنج می برند - عفونت از طریق شیر بز خام.

علائم آنسفالیت در کودکان

علائم عفونت آنسفالیت تلقی شده در کودکان پس از 1 تا 3 هفته ظاهر می شود. تظاهرات آنسفالیت تلقیح شده به شدت شروع می شود: درجه حرارت به شدت به 39 تا 40 درجه می رسد و برای چندین روز طول می کشد، ضعف در اندام ها و عضلات گردن، سردرد، تهوع. آگاهی می تواند ناامید شود، تا از دست دادن کامل (حالت کما)، به همین دلیل است که فلج ناحیه سرویکو-پوالر، نقض بلع وجود دارد. با فرم های پاک شده، تمام تظاهرات کمتر تلفظ می شود.

نحوه شناسایی آنسفالیت چیست؟

از آنجایی که بیماری کشنده است، وظیفه آن است که به زودی در معرض انسفالیت قرار گیرد. یکی از نشانه هایی که کودک توسط یک تکه گاز گرفت، اریتم، یک نقطه کوچک مهاجرت است که به تدریج افزایش می یابد. همچنین علائم آسیب مغزی و نشانه ای از ماندن در محل گسترش آنسفالیت تلقی شده، این بیماری را نشان می دهد. اهمیت تعیین کننده شناسایی بدن های خاص در کلینیک است.

پیشگیری از آنسفالیت تلقی شده

متاسفانه، درمان آنسفالیت یک روند طولانی است که سالها طول می کشد. علاوه بر این، حتی با درمان شدید، فلج بدن از مطالعه حذف نمی شود. بنابراین، لازم است تعدادی از اقدامات را مشاهده کنید:

کودکان در برابر آنسفالیت واکسینه می شوند، از سن 4 سالگی واکسینه می شوند.