محصولات آلرژیک در شیردهی

هر مادر می خواهد فرزندش سالم به نظر برسد و آماده است تا هر کاری را انجام دهد. نقش مهمی در این امر، تغذیه با شیر مادر است. با این حال، ممکن است کودک علائم آلرژی داشته باشد. این ممکن است شامل موارد زیر باشد:

اگر به طور ناگهانی یک نوزاد دارای علائم فوق باشد، باید رژیم غذایی مادر را تجدید نظر کنید. محصولات آلرژیک برای مادر پرستاری توصیه نمی شود:

معمولا آنها به مدت مدتی از مطالعه خارج می شوند، و سپس آنها شروع به تدریج وارد رژیم غذایی، با دقت تماشای واکنش کودک. اگر خرده های دوباره علائم آلرژی را نشان دهند، آلرژن محصول به طور کامل از بین می رود. مجددا می توانید آن را از یک ماه پیش امتحان کنید.

هنگام شیر دادن یک زن باید بداند که نه تنها محصولات آلرژیک سبب آلرژی در کودک می شود، بلکه بیش از حد از بین می رود. در این مورد علائم آلرژی ممکن است بر روی محصولات غیر آلرژیک ظاهر شوند.

یکی دیگر از نکات مهم، حضور آلرژی در یکی از والدین است. در مواردی که آلرژن شناخته شده است، ابتدا باید از رژیم حذف شود.